2ο Διακρατικό, Διαδικτυακό Συνέδριο
Discuss Learning 2020

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
– Εστιάζοντας στην ποιότητα

Online, 9-12/11/2020 και ώρες 15:00 - 17:00

Πληροφορίες

Το 2ο Διακρατικό Συνέδριο DISCUSS LEARNING 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και χωρίστηκε σε 4 ημέρες, από τις 9 έως τις 12 Νοεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΕ.Π.Θ. καθώς και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εστιάζοντας στο επίπεδο του οργανισμού κατάρτισης και στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Εξετάστηκαν θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των δομών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση (εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων), αλλά και θέματα βελτίωσης των εκπαιδευτικών πρακτικών, κυρίως μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Και το 2ο συνέδριο σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με περισσότερες από 370 συμμετοχές εκπαιδευτικών και στελεχών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο συνέδριο μίλησαν έγκριτα στελέχη του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ο Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Θεόδωρος Γράσσος, Γ.Γ. του European Association of Institutes for Vocational Training, ο Δημήτριος Κυριακός, Ειδικός Γραμματέας της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ, καθηγητές πανεπιστημίων και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές της IDEC A.E.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε μια εποχή που μιλάμε για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των μαθητών στο θεσμό και τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το θέμα της ποιότητας αναδεικνύεται συνεχώς. Το θέμα της ποιότητας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολυεπίπεδο. Η ποιότητα αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, τον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία και τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εστιάζοντας στο επίπεδο του οργανισμού κατάρτισης και στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα εξετάσουμε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των δομών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση (εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων), αλλά βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών, κυρίως μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Το συνέδριο θα πραγματευτεί επίσης την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 στην επαγγελματική εκπαίδευση, την αναδυόμενη ανάγκη για οργάνωση πρακτικής άσκησης ή και μαθητείας με τη μορφή τηλεργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία από απόσταση.

Απευθύνεται σε στελέχη, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες προφέρουν ή δύναται να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ.

Θα διεξαχθεί στις 9-12 Νοεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του European Vocational Skills Week 2020, εξολοκλήρου online. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εργαστήρια, ενώ θα υπάρχουν συνεδρίες για ερωτήσεις και συζήτηση.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα συμβάλλει στο διάλογο σχετικά με την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας σε επίπεδο οργανισμού και επιχείρησης, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στοχοι

Ο βασικός σκοπός του Διακρατικού, Διαδικτυακού Συνεδρίου είναι αρχικά η ενημέρωση ως προς τη σημασία της Ποιότητας σε Οργανισμούς και Στελέχη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης,

Οι επιμέρους στόχοι της ημερίδας είναι:

 • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας
 • Ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πλαίσια μαθητείας
 • Προώθηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών, ψηφιακών εργαλείων & προγραμμάτων

Προγραμματα Erasmus+

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα από τα πιο κάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της ΕΕΚ, που συμμετέχει η IDEC AE:

 • InQual: Αποτυπώνοντας την Ποιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • BEQUAL: Συγκριτική αξιολόγηση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Μαθητεία και στη Μάθηση Βάσει Εργασίας
 • On Track: Παρακολούθηση αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης
 • TCCVET: Ψηφιακός γραμματισμός για εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

Ομιλητες

Ανδριανός Μιχάλαρος

Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά


Αγάπη Τσίκλη

Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων προγράμματος Erasmus+, τομέας ΕΕΚ, ΙΚΥ


Αθανάσιος Μπίτης

Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Ed Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία Διπλάρειος σχολή


Δημήτριος Κυριακός

Ειδικός Γραμματέας της ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ, Διευθυντής ΔΙΕΚ Αιγάλεω και Αντιπρόεδρος Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)

Αντώνης Γλάρος

Διευθυντής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης ΕΟΠΠΕΠ


Dr Stefan Humpl

3S Research Laboratory, Austria


Tiziana Piacentini

Eduwork.Net project manager - Ciofs-fp


Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης

Γενικός Διευθυντής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ


Yorgos Goletsis

Associate Professor at the Department of Economics of the University of Ioannina and Scientific Head of the Innovation and Entrepreneurship Unit of the Univ. of Ioannina


Nataša Urbančiková

Professor in Technical University of Kosice, Slovakia


Federica D’Acunto

Project Manager in Effebi, Italy


Kepa Larrondo

International officer, Politeknika Ikastegia Txorierri, Spain


Απόστολος Κώστας

Ε.Δ.Ι.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Κατερίνα Χρυσανθοπούλου

Διδακτορική ερευνήτρια στο ΑΠΘ


Mario Spatafora

General Secretary of EFFEBI


Martina Gerli

Project and Communication Officer Lifelong Learning Platform, Belgium


Θεοφάνης Ορφανουδάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Ξένια Χρονοπούλου

Διευθύνουσα Σύμβουλος IDEC A.E.


Ειρήνη Γκότση

Project Manager IDEC A.E.


Νεφέλη Δημοπούλου

Project Manager IDEC A.E.


Νατάσσα Καζαντζίδου

Project Manager IDEC A.E.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 2ο Συνέδριο "Discuss Learning 2020" θα διαρκέσει 4 ημέρες και πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί 3-5μμ. Η θεματική και το πρόγραμμα της κάθε μέρας είναι:

 • 1η μέρα - Διασφάλιση ποιότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό
 • 2η μέρα - Ποιότητα στη μαθητεία
 • 3η μέρα - Ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση στην ΕΕΚ
 • 4η μέρα - Νέες τεχνολογίες στην ΕΕΚ

1η μέρα, Δευτέρα 9/11/2020, 15:00 – 17:00

Διασφάλιση ποιότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα -1st session (γλώσσα Ελληνικά)

 • 15:00 – 15:15
  Έναρξη Συνεδρίου - Ξένια Χρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος IDEC A.E.
  Χαιρετισμοί -Αγάπη Τσίκλη – Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων προγράμματος Erasmus+, τομέας ΕΕΚ, ΙΚΥ
 • 15.15 - 15.30
  Παρουσίαση online εκπαίδευσης πάνω στη Διασφάλιση Ποιότητας «The Genie» - το έργο InQual - Ειρήνη Γκότση – IDEC Α.Ε.
 • 15.30 - 15.45
  Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ για τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση - Αντώνης Γλάρος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης ΕΟΠΠΕΠ
 • 15:45 – 16.00
  Διασφάλιση ποιότητας στα ΔΙΕΚ σε συνθήκες πανδημίας - Αθανάσιος Μπίτης, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Ed Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία Διπλάρειος σχολή
 • 16.00 - 16.15
  Ερωτήσεις
 • 16.15 - 16.25
  Διάλειμμα

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

2η μέρα, Τρίτη 10/11/2020, 15:00 – 17:00

Ποιότητα στη μαθητεία - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα - 1st session (γλώσσα Ελληνικά)

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

3η μέρα, Τετάρτη 11/11/2020, 15:00 – 17:00

Ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση στην ΕΕΚ - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα - 1st session (γλώσσα Ελληνικά)

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

4η μέρα, Πέμπτη 12/11/2020, 15:00 – 17:00

Νέες τεχνολογίες στην ΕΕΚ - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα (γλώσσα Ελληνικά)

2η ενότητα (γλώσσα Ελληνικά)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Zoom

To συνέδριο είναι διαδραστικό και παρέχει τη δυνατότητα της online επικοινωνίας με τον/την εισηγητή/τρια κατά την διάρκεια του συνεδρίου προκειμένου να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις και απορίες.

Εγγραφες

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή για κάθε ημέρα του συνεδρίου.


Σχεδιασμος και διοργανωση

IDEC A.E.

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989.

Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Η προσέγγισή της πάντα με γνώμονα τον πελάτη, παρέχει ένα μοναδικό σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και βοηθά στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού μέλλοντος.

Διευθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536 Πειραιάς

Τηλεφωνο

+30 210 4286227

Email

info@idec.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Erasmus+ logo

Το 4ημερο διακρατικό συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά αποκλειστικά τη γνώμη του συγγραφέα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια χρήση των περιεχομένων πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα από τα πιο κάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα Erasmus+, που συμμετέχει η IDEC AE:

Bequal

On Track

IN QUAL

TCC VET