Όροι Συμμετοχής και Κανονισμός της Εκδήλωσης

Διοργάνωση, Χώροι και Χρόνος Διεξαγωγής

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την IDEC AE και διεξάγεται τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στην περιγραφή της και σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα.

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όσους/ες έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική εγγραφή και έχουν λάβει επιβεβαίωση. Οι Συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευσης.

Βιντεοσκόπηση και λήψη φωτογραφιών/στιγμιότυπων οθόνης.

Η εκδήλωση δύναται να βιντεοσκοπείται καθ’ όλη τη διάρκεια της. Κατά την βιντεοσκόπηση εμφανή είναι μόνο τα ονόματα και κάμερες των διοργανωτών και των ομιλητών. Οι βιντεοσκοπήσεις ενδέχεται να μεταφορτωθούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ιστοσελίδα της IDEC ΑΕ, στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων που παρουσιάζονται καθώς και να προωθηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης Erasmus+.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ενδέχεται να ληφθούν φωτογραφίες (σε περίπτωση εκδηλώσεων δια ζώσης) ή στιγμιότυπα οθόνης (σε περίπτωση εκδηλώσεων στο διαδίκτυο) τα οποία να περιέχουν ονόματα των συμμετεχόντων. Οι φωτογραφίες και τα στιγμιότυπα οθόνης στα οποία εμφανίζονται ονόματα συμμετεχόντων, ενδέχεται να προωθηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης Erasmus+.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών ή λήψη στιγμιότυπων οθόνης από τους συμμετέχοντες.

Ακύρωση Συμμετοχής

Για την ακύρωση της συμμετοχής σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 4286227.

Τροποποίηση Κανονισμών

Η IDEC διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής της εκδήλωσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.