2ο Διακρατικό, Διαδικτυακό Συνέδριο
Discuss Learning 2020

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
– Εστιάζοντας στην ποιότητα

Online, 9-12/11/2020 και ώρες 15:00 - 17:00

Πληροφορίες

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε μια εποχή που μιλάμε για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των μαθητών στο θεσμό και τις δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το θέμα της ποιότητας αναδεικνύεται συνεχώς. Το θέμα της ποιότητας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολυεπίπεδο. Η ποιότητα αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, τον εκπαιδευτικό οργανισμό, τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία και τους εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εστιάζοντας στο επίπεδο του οργανισμού κατάρτισης και στις εκπαιδευτικές πρακτικές. Θα εξετάσουμε θέματα διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας των δομών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση (εκπαιδευτικών δομών και επιχειρήσεων), αλλά βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών, κυρίως μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας.

Το συνέδριο θα πραγματευτεί επίσης την επίπτωση της πανδημίας του Covid-19 στην επαγγελματική εκπαίδευση, την αναδυόμενη ανάγκη για οργάνωση πρακτικής άσκησης ή και μαθητείας με τη μορφή τηλεργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία από απόσταση.

Απευθύνεται σε στελέχη, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες προφέρουν ή δύναται να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ.

Θα διεξαχθεί στις 9-12 Νοεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια του European Vocational Skills Week 2020, εξολοκλήρου online. Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εργαστήρια, ενώ θα υπάρχουν συνεδρίες για ερωτήσεις και συζήτηση.

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα συμβάλλει στο διάλογο σχετικά με την ποιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και στην δημιουργία κουλτούρας ποιότητας σε επίπεδο οργανισμού και επιχείρησης, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό της και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στοχοι

Ο βασικός σκοπός του Διακρατικού, Διαδικτυακού Συνεδρίου είναι αρχικά η ενημέρωση ως προς τη σημασία της Ποιότητας σε Οργανισμούς και Στελέχη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης,

Οι επιμέρους στόχοι της ημερίδας είναι:

 • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας
 • Ενημέρωση σχετικά με τα ευρωπαϊκά πλαίσια μαθητείας
 • Προώθηση εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών, ψηφιακών εργαλείων & προγραμμάτων

Προγραμματα Erasmus+

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα από τα πιο κάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα Erasmus+ ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της ΕΕΚ, που συμμετέχει η IDEC AE:

 • Return on Investment of Work Based Learning and apprenticeships
 • Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors
 • Apprenticeship Model for developing Entrepreneurial skills
 • Promoting the idea of corporate social responsibility and sustainable development in small and micro enterprises

Ομιλητες

Η λίστα των ομιλητών είναι υπό διαμόρφωση και θα ανανεώνεται συχνά!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 2ο Συνέδριο "Discuss Learning 2020" θα διαρκέσει 4 ημέρες και πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί 3-5μμ. Η θεματική και το πρόγραμμα της κάθε μέρας είναι:

 • 1η μέρα - Διασφάλιση ποιότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό
 • 2η μέρα - Ποιότητα στη μαθητεία
 • 3η μέρα - Ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση στην ΕΕΚ
 • 4η μέρα - Νέες τεχνολογίες στην ΕΕΚ

1η μέρα, Δευτέρα 9/11/2020, 15:00 – 17:00

Διασφάλιση ποιότητας στον εκπαιδευτικό οργανισμό - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητ -1st session (γλώσσα Ελληνικά)

 • 15:00 – 15:15
  Έναρξη Συνεδρίου - Ξένια Χρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος IDEC A.E.
  Χαιρετισμοί -Ειρήνη Δρούτσα, Εκπρόσωπος από το ΙΚΥ (εκκρεμεί επιβεβαίωση) Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά(εκκρεμεί επιβεβαίωση) ΙΚΥ
 • 15.15 - 15.30
  Παρουσίαση online εκπαίδευσης πάνω στη Διασφάλιση Ποιότητας «Genie» - το έργο InQual - Ειρήνη Γκότση – IDEC Α.Ε.
 • 15.30 - 15.45
  Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ για τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση - Αντώνης Γλάρος, Διευθυντής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης ΕΟΠΠΕΠ (εκκρεμεί επιβεβαίωση)
 • 15:45 – 16.00
  Διασφάλιση ποιότητας στα ΔΙΕΚ σε συνθήκες πανδημίας - Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας ένωσης διευθυντών δημοσίων ΙΕΚ, Διευθυντής ΔΙΕΚ Πειραιά (εκκρεμεί επιβεβαίωση)
 • 16.00 - 16.15
  Ερωτήσεις
 • 16.15 - 16.25
  Διάλειμμα

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

 • 16:25 – 16.30
  Introduction – resume of first session - Irene Gkotsi - IDEC S.A
 • 16.30 - 16.45
  Quality in Vocational Education and Training - Martina Gerli, Project and Communication Officer Lifelong Learning Platform, Belgium
 • 16.45 - 17.00
  CIOFS-FP – eduwork net -
 • 17.00 - 17.15
  Questions

2η μέρα, Τρίτη 10/11/2020, 15:00 – 17:00

Ποιότητα στη μαθητεία - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα - 1st session (γλώσσα Ελληνικά)

 • 15:00 – 15:30
  Εισαγωγή - Νατάσσα Καζαντζίδου - IDEC Α.Ε
  Χαιρετισμός - Θεόδωρος Γράσσος, Γενικός Γραμματέας European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB)
  Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μαθητείας, το έργο BEQUAL - Νατάσσα Καζαντζίδου - IDEC Α.Ε
 • 15.30 - 15.45
  Ποιότητα στη μαθητεία – Η περίπτωση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ - Δρ. Κωνσταντίνος Κιούσης, Γενικός Διευθυντής ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
 • 15.45 - 16.00
  Ποιότητα στη μαθητεία και ο ρόλος της επιχείρησης - Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (εκκρεμεί επιβεβαίωση)
 • 16.00 - 16.15
  Ερωτήσεις
 • 16.15 - 16.25
  Διάλειμμα

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

 • 16:25 – 16.30
  Introduction – resume of first session - Natassa Kazantzidou - IDEC S.A
 • 16.30 - 16.45
  The challenges of developing a European quality framework - Mr Mario Spatafora, General Secretary of EFFEBI / Ms Giusy Zollerano, Ms Federica D’Acunto– Project Managers in Effebi, Italy
 • 16.45 - 17.00
  Development of an internship model for the acquisition of entrepreneurial skills in higher education - The EnterMode model - Yorgos Goletsis, Associate Professor at the Department of Economics of the University of Ioannina and Scientific Head of the Innovation and Entrepreneurship Unit of the Univ. of Ioannina
 • 17.00 - 17.15
  Questions

3η μέρα, Τετάρτη 11/11/2020, 15:00 – 17:00

Ανατροφοδότηση και συνεχής βελτίωση στην ΕΕΚ - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα - 1st session (γλώσσα Ελληνικά)

 • 15:00 – 15:15
  Η ιχνηλάτηση αποφοίτων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση – το έργο OnTrack - Νατάσσα Καζαντζίδου - IDEC Α.Ε
 • 15.15 - 15.30
  Η έρευνα ιχνηλάτησης αποφοίτων στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν. Αιγαίου - Δρ. Δαμιανός Γαβαλάς, Δρ. Απόστολος Κώστας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • 15.30 - 15.45
  Η έρευνα ιχνηλάτησης αποφοίτων στο Intercollege, Κύπρος - Λουίζα Παπαλοΐζου, εκπρόσωπος του ιδρύματος (εκκρεμεί επιβεβαίωση)
 • 15:45 – 16.00
  Η έρευνα ιχνηλάτησης αποφοίτων στα δημόσια ΙΕΚ - Δημήτριος Κυριακός, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΑΝΕΔΙΕΚ)
 • 16.00 - 16.15
  Ερωτήσεις
 • 16.15 - 16.25
  Διάλειμμα

2η ενότητα - 2nd session (γλώσσα Αγγλικά)

 • 16:25 – 16.30
  Introduction – resume of first session - Natassa Kazantzidou - IDEC S.A
 • 16.30 - 16.40
  Tracking of graduates: Different country - different approach (selected case studies) - Nataša Urbančiková, Technical University of Kosice, Slovakia
 • 16.40 - 16.50
  Tracking of VET graduates, sharing experience from the pilot in PIT - Anabel Menica, Politeknika Ikastegia Txorierri, Spain
 • 16.50 - 17.00
  Tracking of VET graduates, sharing experience from the pilot in 3s - Stefan Humpl, 3S Research Laboratory, Austria
 • 17.00 - 17.15
  Questions

4η μέρα, Πέμπτη 12/11/2020, 15:00 – 17:00

Νέες τεχνολογίες στην ΕΕΚ - Συντονίστρια : Νεφέλη Δημοπούλου
1η ενότητα (γλώσσα Ελληνικά)

 • 15:00 – 15:15
  Εισαγωγή - Εκπαίδευση εκπαιδευτών πάνω σε νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση - Ειρήνη Γκότση - IDEC Α.Ε
 • 15.15 - 15.45
  Ψηφιακός γραμματισμός στα σχολεία - Παρουσίαση παιχνιδιού πάνω στον ψηφιακό γραμματισμό «Check or Cheat» - Κατερίνα Χρυσανθακοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Media Literacy Institute (MLI) & Journalists about Journalism (JAJ)
 • 15.45 - 16.00
  Εμπειρίες από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση - το έργο FAVILLE -Εκκρεμεί απάντηση από εκπρόσωπο ΕΑΠ
 • 16.00 - 16.15
  Ερωτήσεις
 • 16.15 - 16.25
  Διάλειμμα

2η ενότητα (γλώσσα Ελληνικά)

 • 16:25 – 16.45
  Εργαστήριο - Η χρήση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση – Το έργο TCCVET - Ειρήνη Γκότση - IDEC Α.Ε
 • 16.30 - 16.45
  Κλείσιμο ημερίδας: Συμπεράσματα - Αποτελέσματα -
  DISCUSS LEARNING 2021 - Χρονοπούλου Ξένια, Διευθύνουσα Σύμβουλος IDEC A.E.
 • 16.45 - 17.00
  Ερωτήσεις
 • 17.00 - 17.15
  Αξιολόγηση συνεδρίου

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

GoToWebinar

To webinar είναι διαδραστικό και παρέχει τη δυνατότητα της online επικοινωνίας με τον/την εισηγητή/τρια κατά την διάρκεια του συνεδρίου προκειμένου να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις και απορίες.

Εγγραφες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή.

Σχεδιασμος και διοργανωση

IDEC A.E.

Η IDEC Α.Ε. είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989.

Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Η προσέγγισή της πάντα με γνώμονα τον πελάτη, παρέχει ένα μοναδικό σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και βοηθά στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού και εκπαιδευτικού μέλλοντος.

Διευθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536 Πειραιάς

Τηλεφωνο

+30 210 4286227

Email

info@idec.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Erasmus+ logo

Το 4ημερο διακρατικό συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά αποκλειστικά τη γνώμη του συγγραφέα. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την όποια χρήση των περιεχομένων πληροφοριών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν δράσεις και αποτελέσματα από τα πιο κάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα Erasmus+, που συμμετέχει η IDEC AE:

Bequal

On Track

IN QUAL

TCC VET